top of page

COACHNING

Världsbildscoachning

Din Världsbild, vad du tar för sant, påverkar hur du tolkar saker och händelser omkring dig, vilket i sin tur påverkar hur du agerar, vilket i nästa tur påverkar ditt resultat.

 

 

 

Med resultat kan vi i det här sammanhanget både mena prestationsrelaterade resultat och mer mjuka resultat, som tex att bara må bra, att vara mer avslappnad, eller att se på något som stör en på ett nytt sätt och skapa en ny känsla kring det.

 

I Världsbildscoachningen identifierar vi stjälpande Världsbilder och byter ut dem mot hjälpande Världsbilder. 

Energicoachning

Allt har en energi och en vibration. Allt som hänt dig och du gått igenom påverkar dig med en energi. Ibland kan vi få knutar på våra energimässiga historietrådar. Det kan ge en känsla av att inte komma vidare, trots att du försökt på många olika sätt.

 

Du flyttar runt energier på egen hand hela tiden, listan över vad som påverkar våra energier är oändlig. Träning, meditation, ett samtal med en vän, ett bråk, en viktig insikt osv.

 

I energicoachningen jobbar vi med dina energier på olika sätt, i första hand genom samtal. Det är en aktiv dialog där vi tillsammans reflekterar över vad olika saker kan ha för betydelse och vad som hindrar dig från att komma vidare.

 

Klienter som prövat energicoachning beskriver oftast efteråt att de under coachningen kom till nya och viktiga insikter som hjälper dem att komma framåt. Det är också vanligt att människor känner sig upplyfta och lättare efteråt, men det beror på vad som dyker upp under coachningen. Coachningen följer inte något form av schema eller fast modell utan bygger helt på dig och det som kommer upp i just vårat unika samtal.

 

Du kan ha med dig ett speciellt ämne du vill arbeta med under coachningen eller bara ett öppet sinne och se vad som dyker upp. 

Världsbildscoachning
Energicoachning

Coachning A till B

Ibland vet du vad du vill, men du vet inte hur du ska ta dig dit. Ibland vet du inte ens vad du vill, men du vet att du vill vidare på något sätt. När vi arbetar med Coachning A till B arbetar vi med nuläge och önskat läge. Vi pratar kort om var du befinner dig just nu och målar sedan upp ett mål. Målet kan handla om att du vill prestera på en högre nivå eller att bara må bättre. Målet kan också till en början vara att komma fram till vad du egentligen vill.

 

I den här sortens coachning arbetar vi inte så mycket med orsaker till att det är som det är och vad som hänt i historian som påverkar nuläget, utan vi fokuserar framåt och målinriktat.

 

Det är en väldigt konkret och handlingskraftig coachning som går ut på att göra handlingsplaner för att ta dig dit du vill, för att ta dig från A till B.

 

Den här coachningen passar väl för företag och för personer som vill fokusera framåt och målinriktat. 

Coachning A till B
bottom of page