top of page

COACHNING FÖRETAG

Vill ni göra bra ännu bättre eller vill ni lösa ett problem? Vilket fall är coachning ett kraftfullt och effektivt redskap.

 

För företag brukar jag rekommendera Världsbildscoachning eller Coachning A till B, då dessa former av coachning passar väldigt väl för det ändamålet. 

Hur går Coachning till? 

Jag tar emot klienter på min mottagning i Lerum och över Skype. För företag kan jag även komma ut till företagets lokaler för coachning. 

När inköparen och klienten inte är samma person, vilket oftast är fallet vid coachning på företag, är det väldigt viktigt att alla tre parter har en gemensam bild av vad coachningen ska handla om och leda till. Därför kan det vara bra att ha ett gemensamt trepartsmöte innan själva coachningen sätter igång. 

Coachning kan ske både individuellt, i par och i grupp. 

Kontakta mig så kan vi diskutera ett upplägg som passar just er! 

bottom of page