PRISER FÖR PRIVATPERSONER 

Individuell coachning: 800 kr/h 

 

Priser gentemot privatpersoner är inklusive moms och plus eventuell reseersättning. 

För paketpris lämnas offert.