top of page

FÖRETAGSUTVECKLING

Målsättning/Värderingar/Strategi/

Handlingsplaner/Utveckling

Effektivitet/Dilemman

 

 

FÖRÄNDRINGSARBETE OCH SÄTTA UPP MÅL 

Det coachande förhållningssättet är ett mycket effektivt redskap att använda sig av i företagsutveckling. Styrelsen, ledningsgruppen och styrgrupper är oftast väldigt kunniga inom branschen och sitt arbetsområde, men de är inte alltid experter på förändringsprocessen. 

 

Förändringsprocessen är central i all företagsverksamhet. Den dagen ni säger till er själva att "nu har vi blivit tillräckligt bra" den dagen kommer ni att stanna i utvecklingen och era konkurrenter kommer börja springa om er. Att ständigt förändras och sätta upp nya mål innebär att ni rör er framåt! 

 

Framgångsrikt förändringsarbete handlar om att skapa attraktiva och välformulerade mål samt att göra strategier och handlingsplaner för att nå dessa. Det är också viktigt att kunna förutse hinder på vägen och göra planer för att hantera dessa. Det skapar ett mer effektivt och framgångsrikt arbete än att låta hindren överraska och fälla en. 

 

Att sätta upp bra mål

Att sätta upp ett mål låter väldigt enkelt. Ändå blir de ofta luddiga, ospecifika och otydliga för omgivningen. I ett företag skall målen inte bara förstås av dem som skriver ner dem, utan ofta av hela företaget. Det är därför extra viktigt att de är formulerade på ett sådant sätt att alla förstår dem och att de blir meningsfulla. Inte bara ett par rader av tjusiga ord. 

 

Med tydliga och för alla meningsfulla mål kan alla i bolaget arbeta gemensamt åt samma håll. Det skapar ett fantastiskt verktyg med många positiva bieffekter. För när människor vet vad målet är, är inte bara oddsen större att det nås, människor känner också mer meningsfullhet i sitt arbete när det blir tydligt för dem vad just deras insats gör för att nå målet. Det i sig skapar även större motivation och engagemang! 

 

Hur kan arbetet se ut? 

När arbetsgruppen, ledningsgruppen, styrelsen eller ägargruppen skall träffas för att sätta mål är det mycket givande att ha med en expert på just förändringsprocessen, som hjälper gruppen att formulera målet på ett genomtänkt och välformulerat sätt samt att hjälpa gruppen att bryta ner det i delmål och handlingsplaner. Coachen gör detta genom att ställa välriktade och tankeväckande frågor till gruppen som får dem att tänka till och själva komma med lösningarna. Det är ni som kan er verksamhet bäst! 

 

När vi är klara skall ni ha ett mål som är tydligt för alla, mätbart och specifikt. Alla skall veta vad första steget mot detta mål är och alla skall veta vad deras uppgift är. Ni ska ha en tydlig karta i handen som kan hjälpa er att nå erat mål, på riktigt! 

 

Vill ni också ha välformulerade mål och en effektiv förändringsprocess, klicka här! 

 

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR 

Vad står ert företag för? Hur behandlar ni varandra internt och hur bemöter ni era kunder? Vad är de viktigaste grundläggande värderingarna som ni står för och som styr er verksamhet? 

 

Grundläggande värderingar kan vara några tjusiga ord som ledningen eller styrelsen kommit fram till, eller så kan de vara något som sitter ingjutet i hela personalen och styr allt i verksamheten.

 

Min erfarenhet är att värderingar blir bäst förankrade i personalen när det är personalen som gör jobbet med att definiera dem.

 

Värderingarna kan också vara ett kraftfullt redskap för ledare i organisationen att luta sig emot när de skall hantera svåra situationer som kränkningar eller misskötsel.

 

Vi arbetar i smågrupper, 5-7 personer i varje grupp, där alla får ge sina förslag på värderingar. Vi prioriterar dem sedan och pratar om vad dessa värderingar rent praktiskt betyder, vad de innebär i handling och ger för konsekvenser i företaget. 

 

Intresserad? Klicka här 

 

 

Att ha tydliga mål för verksamheter är en förutsättning för att alla ska dra åt samma håll och bidraga till företagets framgång

"

"

bottom of page