top of page

OM SOFIA

Sofia är en energifull coach och föreläsare, med ett brinnande intresse för människor! 

 

Sofia har sin mottagning i Lerum utanför Göteborg där du kan sitta ner med skogen utanför fönstret. För företag kommer hon även gärna ut till er arbetsplats. Coachning går också bra att genomföra över telefon eller facetime. 

Sofia Sköld

Sofia Sköld, Diplomerad Coach

Diplomerad Professionell Coach och NLP Business Practitoner (Gothia Akademi, ICFs riktlinjer)

Fil. kand. i Psykologi med inriktning på organisation, arbetsliv och förändringsarbete (HV)

Sofia har en fil. kand. i psykologi, med inriktning på organisation, arbetsliv och förändringsarbete. Hon har tidigare arbetat som personalansvarig har därigenom gedigen erfarenhet av samtal, konflikthantering, ledarskapsutveckling och kompetensutveckling. 

 

Sofia är Diplomerad Professionell Coach genom ICF-akrediterade Gothia Akademis utbildning och NLP Business Practitioner (INLPTA)

 

ICF - International Coach Federation

INLPTA - International NLP Trainers Association

Oavsett om det gäller, coachning, föreläsningar eller en kombination av dessa står alltid människan i fokus

"

"

BAKGRUND

Sofia är uppvuxen i ett familjeföretag och har fått företagstänket med sig som en naturlig del av uppfostran. Problematik som kan uppstå i företag har varit vardagsdiskussioner över middagsbordet. Som delägare i de familjeägda bolagen har hon sedan tidig ålder medverkat på bolagstämmor, styrelsemöten och diverse konferenser och föredrag kring familjeföretag. Hon har också varit en mycket uppskattad föredragshållare på många av dessa konferenser, både nationellt och internationellt. Bland annat var hon en av tre nyckelföredragshållare på invigningen av CeFEO, ett forskningscenter tillhörande Jönköpings internationella handelshögskola, tillsammans med Jan Ryde, ägare och VD Hästens sängar och Ulf Spendrup, styrelsemedlem och vice VD för Spendrups Bryggeri AB. 

 

På senare år har Sofia suttit som styrelsemedlem i ett av familjens bolag och varit aktiv i att vidareutveckla detta.  

 

Sofias intresse för vad som får ett företag att fungera väl har sedan tidigt varit centrerat kring ledarskap och personalfrågor. Sofia har alltid haft ett stort intresse för hur människor fungerar och vad som får dem motiverade och engagerade. Samt vad som behövs för att skapa förutsättningar för människor att lyfta och prestera på topp. Hon är övertygad om att väl riktade investeringar i personalen återbetalas många gånger om, både kortsiktigt och långsiktigt. Med sina unika erfarenheter och perspektiv från många olika nivåer i ett företag har hon öga för att se helheten likväl som detaljerna kring personalfrågor. 

 

När hon nu erbjuder sina coachningstjänster till företag och privatpersoner är målsättningen att skapa ett stort mervärde, inte bara för individen, utan även för företaget i stort och människor i dess omgivning. 

bottom of page