top of page

COACHNING

Utveckling/Problemlösning/Ledarskap/Familj/Balans

/Mål/Kommunikation

 

Att elitidrottare arbetar med coacher är näsan en självklarhet för många. Men varför gör inte alla det? Vad är det som elitidrottare vill som andra ”vanliga människor” inte vill?

  • Att utvecklas och bli bättre?

  • Att komma förbi mentala hinder?

  • Att nå sin fulla potential?

 

Men vill inte du också det?

Du kan också skaffa dig en coach som hjälper dig framåt i din professionella roll eller stöttar dig att utvecklas som människa.

 

Du behöver inte vara elitidrottare för att vilja prestera på topp och utnyttja din fulla potential! 

 

 

Mot toppen - Sofia Sköld

Ibland behövs det en utomstående neutral part som bidrar till att man kommer vidare från sina egna invanda tankebanor, eller sporrar en att ta tag i det man tänkt göra

"

"

Vad är coachning?

VAD ÄR KATALYSERANDE COACHNING®?

Grundpelarna i Katalyserande Coachning® är att

1) Skapa ett attraktivt mål 

2) Skapa en handlingsplan för att ta sig dit

 

Både målet och handlingsplanen, med delmål, ska vara tydliga, konkreta, realistiska och tidsbestämda. Det ska också kännas tydligt för klienten hur det ser ut när målet är nått, därför bör det även finnas någon form av mätbarhet.

 

I den Katalyserande Coachningen® är det klienten själv som kommer fram till svaren och lösningarna. Coachen bidrar med processen. Det är alltså inte en rådgivande coachning, utan den bygger på principen att den som är närmast problemet är mest lämpad att lösa det. Jag tror att klienten är den personen som kan sin situation bäst, oavsett om det gäller privatlivet, arbetssituationen eller företagandet. Men det är lätt att bli fast i gamla tankemönster och att bara se situationen utifrån samma perspektiv som man alltid har gjort. Och om man tänker och gör som man alltid har gjort, kommer man att få samma resultat som man alltid har fått. I coachningen hjälper jag klienten att titta på saker från nya perspektiv och utmanar hen att tänka i nya tankebanor genom att ställa tankeväckande frågor. Många blir väldigt förvånade över hur mycket nya idéer och insikter de själva kommer på och får utifrån dessa frågor.

 

Om jag skulle arbeta rådgivande skulle det behövas väldigt mycket informationsöverföring från klienten till mig för att jag skulle kunna ge relevanta råd, och risken finns att klienten ändå skulle svara att jag missat någon detalj som gör att det rådet inte är optimalt. När klienten själv, som har helhetsbilden, kommer på lösningarna passar de oftast väldigt väl in i just dennes unika situation, med just de förutsättningar som finns där. Det är en tidseffektiv metod, då vi kan börja coachningen direkt och hoppa över stora delar av informationsöverföringen. Handlingsplanen är dessutom redan förankrad då det var klienten själv som kom på idéerna och skapade den. Självklart hjälper jag som coach även till att säkerställa att handlingsplanen är realistisk så att klienten kommer till skott och att den även passar in i det större perspektivet av klientens liv, eller för företaget i stort, för att undvika oönskade bieffekter.

 

I den Katalyserande Coachningen® arbetar vi framåtriktat. Det betyder att vi tittar på hur klienten kan påverka sin framtid istället för att för att göra djupare analyser av historien. Vi bearbetar inte saker som har hänt, som man till exempel gör i terapi. I vissa fall, som till exempel vid en depression eller vid utmattningssyndrom kan det vara så att en person behöver bearbeta saker som hänt i historien eller inte orkar ta eget ansvar för att skapa sin egen framtid. Då är det mer lämpligt att den personen träffar en psykolog.

 

I coachningen tittar vi på var klienten står idag och vad hen kan göra för att skapa en framtid som blir precis så som hen vill ha den! 

 

För vad passar coachning? 

Coachningen utgår ifrån där du står idag och hjälper dig att sätta upp ett mål för önskat läge, samt hjälper dig att ta dig dit. Problemet kan ha kopplingar bakåt, men coachningen syftar inte till att utreda vad i historien som skapat problemet.
 

Coachningen kan också syfta till att göra något som redan idag är bra till ännu bättre. Det behöver alltså inte vara ett problem. Huvudsaken är att du vill framåt på något sätt. 

Hur går Coachning till? 

Jag tar emot klienter på min mottagning i Lerum. För företag kan jag även komma ut till företagets lokaler för coachning. 

Innan vi träffas tar vi ett kortare samtal över telefon. Det är viktigt för mig att du förstår vad Coachning innebär och att jag har en översiktlig bild över vad du vill att coachningen ska handla om, för att det ska bli riktigt bra för dig! 

När vi träffas första gången sätter vi upp en övergripande mål, vad vi vill ha åstadkommit i slutet av coachningsperioden. Sedan pratar vi om vad vi behöver göra och hantera för att hamna där. 

Vid varje coachningstillfälle sätter vi upp ett mål för just det tillfället. Innan vi sätter igång själva coachningen vill jag att vi har en klar bild av vad du vill få ut av dagens coachning, för att vi i slutet av coachningen ska kunna stämma av att du har fått precis det du önskade eller ännu mer. 

Varje coachning avslutas med skapandet av en handlingsplan där du själv sammanfattar vad du ska göra till nästa tillfälle. Jag hjälper dig att säkerställa att handlingsplanen blir realistisk, mätbar och tidsbestämd. 

Coachning kan ske både individuellt, i par och i grupp. 

Coachning över Skype

Coachning fungerar även väldigt bra över Skype!  

 

Du kan befinna dig var som helst i världen när du vill få coachning. Allt du behöver är Internet och en enhet med Skype. 

Har du mycket att göra är det även en bra lösning med Skype då du slipper restiden! 

Coachning över Skype
bottom of page