top of page

COACHNING FÖRETAG

Målsättning/Utveckling/Konfliktlösning/

Ledarskap/Effektivitet

Dilemman/Ge och ta feedback

 

Tänk dig två personer som har likadana arbetsuppgifter, låt oss säga tio uppgifter.

Den ena ser tio problem. Den andra ser tio möjligheter. Vem av dessa tror du blir mest framgångsrik? Vem av dessa skulle du vilja vara? Vem av dessa vill du ha som anställd? 

 

Hur framgångsrik du blir handlar till stor del om din mentala inställning. Du har säkert investerat i utbildning kring ditt arbetsområde. Du är säkert mycket kunnig inom ditt område. Men när investerade du senast i att utveckla ditt sätt att tänka? Många är kunniga inom ditt område, men de mest framgångsrika är de som använder sina kunskaper på rätt sätt. 

 

Coachning bygger på principen att den som är närmast problemet är den mest lämpade att lösa det. Det innebär att coachningen alltid utgår från att du har det bästa svaret på ditt problem. Coachen kommer därför inte att tala om för dig hur du ska lösa saker, utan hjälpa dig att hitta svaren själv! 

 

 

Skörd - Sofia Sköld

Du behöver inte vara elitidrottare för att vilja prestera på topp och utnyttja din fulla potential! 

"

"

VAD ÄR COACHNING? - Klicka här

 

FÖR VEM ÄR COACHNING? 

För alla som vill komma vidare i något sammanhang passar coachning! Coachning kan ske individuellt och/eller i grupp. 

 

Det är inte bara stora bolag som anlitar en coach. Allt ifrån egenföretagare till stora koncerner har mycket att vinna på coachning. Att få ut mer av sin egen eller anställdas potential är lönsamt oavsett storlek på företaget! 

 

Coachning är också mycket uppskattat av personalen, och utöver alla positiva effekter ni kan få ut av själva coachningssamtalen, skapar själva erbjudandet av coachning ett mervärde för personalen som i sin tur kan skapa motivation.

 

 

ARBETSGIVARE - RÄKNA PÅ DET HÄR! 

Om du har en arbetstagare som kört fast eller bara inte utnyttjar sin fulla potential så betalar du 100 % lön, för kanske 80 % arbete. Vad skulle det innebära för dig om du istället fick ut 100 %? Ja, i princip en arbetsdag till i veckan i effektivitet.

 

Och idag går i så fall 20 % av lönen till ineffektivitet. Det låter inte så roligt. Varje arbetstimme för en anställd kostar arbetsgivaren 1 % av dennes månadslön. I det är sociala avgifter inräknat. För en person som tjänar 30 000 kr i månaden och har en effektivitet på 80 % betalar alltså företaget 2400 kr i veckan för ineffektivitet. I månaden är det över 9000 kr.

 

Är den här personen dessutom en ledare i organisationen som skulle kunnat få ut 20 % mer av övriga i arbetsgruppen med ett bättre ledarskap rasslar snabbt denna siffra iväg till något mycket högre. Eller om det är en säljare som hade kunna sälja för 20 % mer, då får det också annan dimension. 

 

Tänk dig då att du kan göra en investering som ökar arbetstagarens effektivitet. Investeringen heter professionell coachning. Kontakta mig så bokar vi en tid! 

COACHNING I ARBETSROLLEN 

Att utnyttja sin fulla potential mår alla bra av, såväl individen som företaget i stort. Men att fastna i gamla hjulspår är lätt. Att ta sig ur dem är inte alltid lika lätt, men det går! Ett sätt att få hjälp med detta är coachning. I coachningen hjälper coachen dig att definiera problemet, att sätta upp realistiska och relevanta mål och att skapa en handlingsplan för att ta dig dit du vill. 

 

Coachens roll är inte att tala om för dig vad du ska göra eller hur du ska göra det. Det är du som är närmast problemet och därmed också den som är bäst lämpad att lösa det. Coachen hjälper dig att hitta svaret genom kraftfulla och målinriktade frågor. 

Coachning i arbetsrollen

LEDARSKAPSCOACHNING

Alla har åsikter om hur en ledare bör vara. Det har naturligtvis du också i din roll som ledare. Men du vet säkert som ledare att det inte alltid är svart eller vitt. Det är inte alltid självklart hur alla situationer skall hanteras. 

 

Coachningen kan hjälpa dig att sätta upp mål för hur du vill vara som ledare och hjälpa dig att nå dessa. Den kan också hjälpa dig att hantera specifika situationer och svårigheter i din roll som ledare. 

Ledarskapscoachning

SÄLJCOACHNING

Många säljare har gått säljutbildningar och lärt sig hur de bör göra. Ändå kan flera personer gått samma utbildning, men ändå få helt olika resultat i sin säljprestation. Hur kommer det sig? De har ju lärt sig samma sak? 

 

Prestationen handlar inte om vilka kunskaper du har, utan om hur du använder dem!

 

Det finns också väldigt många säljare som vet vad de borde göra, men tycker att det känns jobbigt. De känner sig inte helt bekväma med, kanske rent utav inte riktigt vågar, gå på avslut eller lyfta luren och ringa kalla samtal. Coachningen hjälper dig nå dit du vill! 

Säljcoachning

KONFLIKTHANTERING

Konflikter eller personalproblematik kan dränera individer och arbetsgrupper på energi och arbetsglädje. Det kan i längden även leda till psykisk ohälsa bland personalen. Att hantera den här formen av problem är därför av stor vikt. 

 

Inte bara ohälsan, utan även kostnaderna som skapas av detta för företaget gör att många företag tar in professionell hjälp för att lösa konflikter. Coachning, individuellt och/eller i grupp, kan hjälpa till att lösa relationsproblematik på företaget. 

 

Coachning av personalen är bra för alla företag, oavsett storlek. Att få ut mer effekt av personalen är alltid en bra investering!

Konflikthantering

BRA TILL ÄNNU BÄTTRE

Bra, bättre, bäst! Vad är din målsättning? Hur bra vill du bli på det du redan är bra på? Är du nöjd där du är eller vill du bli ännu bättre? 

 

Att ständigt utvecklas är viktigt för att komma vidare och den som är nöjd och stannar blir lätt omsprungen. 

 

Coachningen behöver inte bara hjälpa dig att lösa problem utan kan naturligtvis också hjälpa dig att göra något som redan är bra ännu bättre!

Bra till ännu bättre

ANNAT

Det finns många saker som kan upplevas som ett problem på en arbetsplats. Ibland vet man inte ens vad problemet är, det känns bara inte bra. 

 

Coachningen kan hjälpa dig att definiera problemet, att sätta upp mål mot något bättre och att ta dig dit! 

Annat
bottom of page